Google Website Translator Gadget

zaterdag 25 juni 2011

The truth about tanning beds

Man needs sunlight to make vitamin D and that includes tanning beds. The media should be more careful with the nonsense they spread about skin cancer. They always pick the cases of people who spent too much time lying in the sun and those who want to look tanned and beautiful as those girls in the magazines.

If doctors and media want to boost fear, they are doing well. Mothers put sunscreen on their children from head to toe and no one dares even to come out at noon. That's just the time we convert sunshine into vitamin D.

If you want to protect yourself against disease and depression, spend regularly an hour in the sun with 40% body of your body uncovered. If the weather doesn't permit to enjoy the sun, consider the tanning bed! They offer the ideal conditions and produce the same result.

Source:
http://www.vitamindcouncil.org/about-vitamin-d/how-to-get-your-vitamin-d/uvb-exposure-sunlight-and-indoor-tanning/

donderdag 23 juni 2011

De waarheid over de zonnebank

Af en toe onder de zonnebank gaan is ok. De mens heeft zonnestralen nodig om vitamine D te kunnen aanmaken. De media zou wat voorzichtiger moeten zijn met de onzin die ze verspreidt over huidkanker. Ze halen er steeds de gevallen uit van mensen die veel te lang in de zon blijven liggen en/of aan een ideaalbeeld willen voldoen.

Als ze mensen angst willen aanjagen, zijn ze goed bezig. Moeders smeren hun kroost in met factor 40 van kop tot teen en niemand durft nog buiten te komen op het middaguur. Dat is net het moment dat we zonneschijn omzetten in vitamine D.

Wil je je beschermen tegen ziekten en depressie, ga regelmatig een uurtje in de zon met 40% ontbloot lichaam. Als het weer het niet toelaat, duik onder de zonnebank! De toestellen zijn afgesteld op een optimale straling en leveren hetzelfde resultaat.

Bron: http://www.vitamindcouncil.org/about-vitamin-d/how-to-get-your-vitamin-d/uvb-exposure-sunlight-and-indoor-tanning/

Open letter from Prof Hooper to Prof Hamilton

http://www.meactionuk.org.uk/HamiltonandHawkes.htm


It isn't about science, it is about the money.

Kreeg jij ME/CVS na een vaccinatie?

Ben jij ziek geworden na een vaccinatie? Dan zou je eens moeten overwegen of je geen algemene  immunitaire problemen hebt gekregen ten gevolge van intoxicatie op aluminium.


De ziekte heet Macrophagische Myofasciitis en wordt vaak verward met het Chronische Vermoeidheids Syndroom CVS.

De symptomen zijn spierpijn (95%), vermoeidheid, malaise na inspanning, gewrichtspijn (50-60%) en koortsachtige symptomen (30%). Het kan alleen worden gediagnosticeerd door middel van een spierbiopsie. Een minderheid van patienten klagen over gezichtsverlies en verlies van de controle van de blaas.

De meeste fabrikanten van vaccins voegen aluminium aan hun vaccins toe om de poentie ervan te verbeteren. De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft reeds gewaarschuwd dat de dosissen te hoog zijn en de bijsluiters te vaag over de samenstelling maar de aanbevelingen blijven dode letter tot op heden.
Veel artsen hebben geen idee over de toxische doses van vaccins.

Dr. Jean Pilette bestudeerde nauw de samenstelling van vaccins door de bijsluiters te bekijken en te vergelijken. Zokwam hij tot de berekening dat baby's tot wel 170 keer de toegestane toxische doses in hun bloed serum kregen per vaccin (meerdere keren per jaar).

Als je een paar vaccins vlak achter elkaar krijgt, kunnen subcutane noduli zich vormen. Uit micro-analyse is gebleken dat in de macrofagen van deze knobbeltjes er zich aluminium bevindt. Daar worden mensen ernstig ziek van.

Wat bevat veel aluminium?
- Maag reflux medicatie
- Baby melk (vooral op basis van soja)
- Kraanwater (aluminium wordt gebruikt om vuil water schoon te maken)
- Pesticiden
- Vaginale douches
- Zwarte thee
- Gesmolten kaas producten
- Additieven voor levensmiddelen E173, E521, E522, E523, E554, E555, E556, E559
- Aluminium pannen en potten
- Percolators
- Deodorants en schoonheidsprodukten
- Industrieel werk

Aluminium is een ijzer dat op grote schaal aanwezig is in de natuur en het wordt vaak gebruikt door de mens. Het is echter zeer giftig voor het zenuwstelsel, omdat het gemakkelijk door de hersenen bloed barrière geraakt. Dan krijgt het toegang tot gevoelige delen van de diepe hersenen.

Aluminium heeft ook een negatieve invloed op de Krebs cyclus. Deze cyclus is essentieel in het welzijn en de gezondheid van elk individu. Wanneer de Krebs cyclus wordt onderbroken, valt het menselijk systeem uit. De motor van uw cellen vertraagt, ze zijn vergiftigd.

Macrophagische Myofasciitis wordt beschouwd als een zeldzame ziekte. Kans dat uw arts er nog nooit over heeft gehoord.
Deze ziekte wordt pas erkend sinds de jaren 1990. Vaak manifesteert de ziekte zich enkele jaren na een vaccinatie maar men rapporteert reeds gevallen van zeer kleine kinderen.
Als u dus kort na een vaccinatie ziek werd, en u herkent zich in de bovenvermelde symptomen,  is het misschien wel de moeite waard om deze optie te overwegen.

Bronnen:
http://www.orpha.net/data/patho/GB/uk-myofa.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12797472
http://brain.oxfordjournals.org/content/124/5/974.full

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1432-1033.2000.01328.x/full
The most important function of mitochondria is the oxidation of substrates to produce bioenergy. Several lines of evidence indicate that mitochondria from neurons affected by degenerative disorders related to aging exhibit aberrant oxidation processes [16]. Furthermore, it is worth mentioning that there is a strict correlation between Krebs cycle and glycolysis. In this connection it has been demonstrated that Al (aluminium) is a strong inhibitor of some enzymes of the glycolysis pathway [17–19] as well as glucokinase and phosphofructokinase [20]. All these elements reinforce the possibility that Al could interfere the bioenergetic pathways in mitochondria.

...
In addition, it has been demonstrated that aluminum alters the homeostasis of intracellular calcium in mitochondria, a phenomenon linked to initiation of apoptotic cell death; this observation provides support for the potential detrimental effects of this metal ion on this organelle [53].

woensdag 22 juni 2011

Did you get ME/CFS after a vaccine?

Did you get sick after a vaccine? Then maybe you should consider an immune illness due to intoxication to aluminium.

It is called Macrophagic Myofasciitis and often confused with Chronique Fatigue Syndrome.
The symptoms are muscle pain (95%), fatigue, post-exertional malaise, joint pain (50-60%) and febrile syndrome (30%). It can only be diagnosed through muscle biopsy.

Most manufacturers of vaccines add aluminium to vaccines to enhance their action. The WHO already warned the doses are however far too high and the information leaflets too vague about the composition.
Many doctors have no clue about the toxic doses of vaccines.
Dr Jean Pilette studied closely the composition and calculated that babies get up to 170 times the allowed toxic doses in his blood serum several times a year.

If you got a few vaccines, subcutaneous nodules can form. Micro-analysis has shown the presence of aluminium in the macrophages of these nodules.


What else contains a lot of aluminium?
- gastric reflux medication
- baby milk (especially based on soya)
- tap water (it is used to clean dirty water)
- pesticides
- vaginal showers
- black tea
- melted cheese products
- food additives E173, E521, E522, E523, E554, E555, E556, E559
- aluminium frying pan
- percolator
- deodorant
- industrial work

Aluminium is an iron widely present in nature and often used by man. It is however very toxic for the nervous system because it passes easily through the brain blood barrier. Then it can access delicate parts of the deep brain.
Aluminium has also a negative influence on the Krebs cycle. This cycle is essential in the wellbeing and health of every individual. When the Krebs cycle is interrupted, the human system goes down. The engine of your cells brake down, they are poisoned.

Macrophagic Myofasciitis is considered a rare disease. Chances your doctor has never heard about it.

Sources:
http://www.orpha.net/data/patho/GB/uk-myofa.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12797472
http://brain.oxfordjournals.org/content/124/5/974.full

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1432-1033.2000.01328.x/full
The most important function of mitochondria is the oxidation of substrates to produce bioenergy. Several lines of evidence indicate that mitochondria from neurons affected by degenerative disorders related to aging exhibit aberrant oxidation processes [16]. Furthermore, it is worth mentioning that there is a strict correlation between Krebs cycle and glycolysis. In this connection it has been demonstrated that Al is a strong inhibitor of some enzymes of the glycolysis pathway [17–19] as well as glucokinase and phosphofructokinase [20]. All these elements reinforce the possibility that Al could interfere the bioenergetic pathways in mitochondria.
...
In addition, it has been demonstrated that aluminum alters the homeostasis of intracellular calcium in mitochondria, a phenomenon linked to initiation of apoptotic cell death; this observation provides support for the potential detrimental effects of this metal ion on this organelle [53].

Agammaglobulinemia makes you susceptible to chronic enteroviral infections of CNS

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3296100?dopt=Abstract

Chronic enteroviral meningoencephalitis in agammaglobulinemic patients.


McKinney RE Jr, Katz SL, Wilfert CM.
Rev Infect Dis. 1987 Mar-Apr;9(2):334-56.


Abstract

Patients with agammaglobulinemia are particularly susceptible to chronic enteroviral infections of the central nervous system. Data on 42 patients were obtained by literature review, communications with other physicians, and personal experiences. Thirty-eight patients had congenital immunodeficiencies, most frequently X-linked agammaglobulinemia. Most patients who could be assessed were receiving maintenance therapy with intramuscular gamma-globulin before their enteroviral infection. Seven patients had not been recognized as hypogammaglobulinemic before the onset of infection. The commonest pathogens were echoviruses (37 of 41 cases), especially type 11 (11 cases). Thus far, four patients have had sequential or simultaneous infections with a second enteroviral serotype. Other features of the disease have included weakness, lethargy or coma, headaches, hearing loss, seizures, ataxia, and paresthesias. Some patients have also had nonneurologic manifestations of chronic enteroviral infection, including fever, the dermatomyositis-like syndrome, edema, rashes, and hepatitis. Treatment has consisted primarily of antibody administration, either in intravenous immunoglobulin preparations or in immune plasma. Twelve patients have received intraventricular immunoglobulin through reservoir devices; six of these 12 have improved substantially, as judged by clinical criteria.

PMID: 3296100 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Sources:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3296100?dopt=Abstract
http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(01)70038-3/abstract

donderdag 16 juni 2011

De link tussen genen, gluten, pijn en verstoorde stress-response

Heb je je ooit afgevraagd waarom sommige mensen goed reageren op Low Dose Naltrexone (LDN)?


Het antwoord is heel eenvoudig. LDN stimuleert je lichaam om meer mu opioide receptoren (MOR) te maken op de b-endorfine in je lichaam.

MOR zijn verantwoordelijk voor het opsporen van kanker cellen in je lichaam, maar ook om de pijn, verslavingen zoals koffie, nicotine, alcohol, drugs, games, ... onder controle te houden. Als je er geen (meer) hebt, zit je in de problemen. Studies hebben aangetoond dat MOR ook de reactie op stress (cortisol = immuniteit) in uw lichaam bemiddelen. Het wordt nog interessanter!

Wat is het probleem als je ME/CVS hebt? Veel mensen hebben een genetische verschil op de MOR receptor genaamd de A118G. Het is een gemeenschappelijk polymorfisme wat veel mensen hebben.

Wetenschappers ontdekten dat mensen met de A118G variant verschillend reageren op het geneesmiddel metyrapon. Hun ACTH hormoon steeg meer dan mensen zonder allel variant, maar hadden op het einde een beduidend lager ACTH-niveau. Dit betekent een grotere remming door de MOR op de hypothalamus-hypofyse-sites!

Metyrapon wordt vaak gebruikt om de controleren of u last heeft bijnier insuffiëntie. Het blokkeert de cortisol-synthese met als gevolg dat CRH en ACTH (hormonen) niveaus moeten stijgen als een reactie op de dalende cortisol niveaus.

Nu heb je het bewijs dat Low Dose Naltrexone ook uw cortisol regelt en dus je immuunsysteem.
Het stimuleert immers de aanmaak van nieuwe MOR, hoe meer hoe beter je lichaam zal functioneren.

Wat is de link met gluten? Opiaten doden MOR. Wordt u geplaagd door chronische pijn en ziekte? Misschien is het tijd om te overwegen om uw medicatie te veranderen. Stoppen met alle opiaten en dat omvat ook die in je eten: gluten, melk, soja en spinazie. Dit zijn natuurlijke opiaten en hebben hetzelfde effect op je gezondheid als pijnstillers.
(Een alternatief voor opiaten pijnstillers kunnen zijn Topamax of Normast.)

Veel van de chronisch zieke patiënten hebben problemen met een enzym genaamd DPP IV. Dit enzym verteert als het ware opiaten. Als om welke reden het enzym niet werkt naar behoren, worden de opgestapelde opiaten giftig en breken ze de MOR af in je lichaam.

Ik vraag me af wat het statistisch toeval is van DPP IV deficiëntie en de A118G variant?

Wilt u meer informatie over Low Dose Naltrexone, bezoek de website:
http://opstaanmetmecvs.blogspot.com/p/low-dose-naltrexone.htmlBronnen:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1369-1600.2011.00313.x/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12627468
http://www.snpedia.com/index.php/Rs1799971

The link between genes, gluten, pain and altered stressresponse

Have you ever wondered why some people react well on Low Dose Naltrexone (LDN)?
The answer is very simple. LDN stimulates your body to create more mu opioide receptors (MOR) on the b-endorphines in your body.

MOR are responsible for detecting cancer cells in your body but also to control pain , addictions to coffee, nicotine, alcohol, drugs, games, ... If you don't have them (anymore), you are in trouble. Studies have demonstrated that MOR also mediates the stress response (cortisol = immunity) in your body. It becomes even more interesting!

What is the problem when you have ME/CFS? A lot of people have a genetic difference called the A118G. It is a common polymorphism so many people have it.

Scientists discovered that people with the A118G variant react differently to the drug metyrapone. Their ACTH hormone rised more than people with no allele variant but had a resultant significantly lower ACTH level. This implies a greater inhibition through the MOR at the hypothalamic–pituitary sites!

Metyrapone is often used to the check if you suffer adrenal insuffiency. It blocks cortisol synthesis and as a result CRH and ACTH levels should rise as a response to the falling cortisol levels.

Now you have the proof that Low Dose Naltrexone also regulates your cortisol and therefore your immune system.

What is the link with gluten? Opiates kill MOR. Do you suffer chronic pain and illness? Maybe it's time to consider to change your medication. Stop all opiates and that includes those in your food: gluten, milk, soya and spinach. These are natural opiates and have the same effect on your health as painkillers.
(An alternative for opiate painkillers could be Topamax or Normast.)

A lot of chronic ill patients have problems with an enzym called DPP IV which is supposed to digest opiates. If for some reason the enzym does not work as it should in your body, opiates become toxic. They will kill MOR.

I wonder what the statistical coincidence is of DPP IV deficiency and the A118G variant?

Would you like more info on Low Dose Naltrexone, visit the webpage:
http://opstaanmetmecvs.blogspot.com/p/low-dose-naltrexone.html

Sources:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1369-1600.2011.00313.x/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12627468
http://www.snpedia.com/index.php/Rs1799971

zondag 12 juni 2011

Dr Judy Mikovits on XMRV

Dr Judy Mikovits on XMRV

XMRV symposium, June 9, 2011, Leuven, Belgium (part 2)Do XMRV and HGRV (Human Gamma Retro Viruses) play a role in ME/CFS?

 • diagnosis of exclusion
 • > 6 months with no other explanation
 • heterogenous
 • including multiple immune and inflammatory abnormalities
  • anti viral (RNase L) dysfunction
  • low natural killer cells and functions
   • they kill:
    • tumor cells
    • viral cells 
  • innate immune activation
   • > number of activated T cells
   • increased production of inflammation cytokines/chemokines
  • chronic active infections - inflammatory syndromes

Definition: heterogenous [ˌhɛtəˈrɒdʒɪnəs]

adj
(Life Sciences & Allied Applications / Biology) Biology Med not originating within the body; of foreign origin
 
 
 
What do we know about XMRV?

The sequences originally identified in prostate cancer with the HPC1/RNase L gene are allelic variations, especially the R462Q single nucleotide polymorphism.

Integration in situ hybridization in unmanipulated human tissue and antibody responses demonstrate that
XMRV is a human infection although closely related to Xeno, Poly and MLV's.

XMRV is not an endogenous retrovirus in human.
How it got into humans is unclear.

Definition: endogenous /en·dog·e·nous/ (en-doj´ĕ-nus) produced within or caused by factors within the organism

It needs all of your cells to make more virions (virus particles) so it can multiply itself.
Virions have a complex structure and consist of an envelope, a nucleocapsid, and a nucleoid. Virions are spherical to pleomorphic measuring 90-100 nm in diameter[4] or 137 nm[3]. This is very small!Dr Mikovits went through slides to explain the following studies:
The studies speak for themselves, you can find them here

1. Detection of an infectious retrovirus XMRV, in blood cells of patients of patients with chronic fatigue syndrome

2. Cell-free transmission of XMRV and MRV from PRC negative CFS patients plasma to LNCaP cells

In a study reported in 2009, DNA from peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of CFS patients and healthy controls from the US were tested for the presence of XMRV sequences. XMRV sequences were found in 68 out of 101 CFS patients (67%), as compared to 8 of 218 (3.7%) healthy US controls.

Viral gene sequences identified in CFS patients clustered with sequences from PC, and both sequences were virtually identical. Further investigation using activated CFS patient PBMC co-cultured with susceptible PC cells (LNCaP) showed that virus could be transmitted by cells and supernatant, as indicated by protein expression and transmission electron microscopy, suggesting that the virus being detected by protein expression was infectious.

Virus could also be transmitted in LNCaP cells from 10/12 CFS patient plasma samples. These studies suggested that both cell associated and cell-free transmission of XMRV is possible. Finally, antibodies to XMRV were detected in 9/18 CFS patients using a test based on the envelope of a closely related virus, spleen focus forming virus (SFFV).

Source: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MBxg88Hnw9UJ:forums.phoenixrising.me/archive/index.php/t-8823.html+Cell-free+transmission+of+XMRV+and+MRV+from+PRC+negative+CFS+patients+plasma+to+LNCaP+cells&cd=4&hl=nl&ct=clnk&gl=be&source=www.google.be

3. Detection of MLV-related virus gene sequences in blood of patients with chronic fatigue syndrome and healthy blood donors

Study: http://thirdreviewer.com/2010/pnas-dump-file/detection-of-mlv-related-virus-gene-sequences-in-blood-of-patients-with-chronic-fatigue-syndrome-and-healthy-blood-donors/Why do some groups fail to detect XMRV?

Variantions in XMRV sequences and low levels of replication of the virus in the blood are the main reasons why some groups fail to detect XMRV.


Clues to pathogenesis?

Hormones + Inflammation => Increase of replication of XMRV

XMRV is responsive to cortisol because stress is often onset to disease.

Stress can be a car accident, an operation, illness, ...

Question of the public: Is cortisol supplementation of hormone therapy detrimental?
Answer of Dr Mikovits: "Everything should be in balance and that includes cortisol."


A footprint of infection?

Can one recognize XMRV infection in the blood? Does it leave a footprint?

Dysregulated cytokine/chemokine production is detected in plasma from ME/CFS patients. It is a typical inflammatory signature of XMRV/MRV infection.

The Random Forest (RF) analysis reveals the inflammatory footprint
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21576403
Full study here:
http://merutt.files.wordpress.com/2011/05/mikovits_lombardi-publikasjon-mai2001.pdf


Increased in ME/CFS and XMRV patients

CD3+
CD56+
NKT population
Of the CD19+ B cells, the % of CD20+,  CD23+ are increased in XMRV patients.

Study: http://www.retrovirology.com/content/8/S1/A230

XMRV sequences in B cells from infected individuals have G to A changes.
Sequence data indicate there are different strains of XMRV/HGRV that can infect humans.

I guess she meant a change at the level of nucleotides:
Description of nucleotides at DNA level follows the recommendations of the IUPAC-IUBMB. Nucleotides are designated by the bases, in upper case, A (adenine), C (cytosine), G (guanine), T (thymidine), including those for uncertain nucleotides like Y (pYrimidine) and R (puRine).
Nucleotides are molecules that, when joined together, make up the structural units of RNA and DNA. In addition, nucleotides play central roles in metabolism.
More info at: http://en.wikipedia.org/wiki/Nucleotide


The last study she discussed was about an antiviral defense protein APOBEC3G  that attacks viral RNA and changes is sequence.
Cell lines expressing APOBEC3G result in greatly reduced titer (x100) when infected with virus than cell lines that do not express A...

It has been well described in the study of Groom et al.,
http://www.pnas.org/content/early/2010/02/24/0913650107.full.pdf

vrijdag 10 juni 2011

Dr Frank Ruscetti on XMRV

XMRV symposium, June 9, 2011, Leuven, Belgium (part 1)

Dr Frank Ruscetti was introduced as the father of retroviruses and kicked off the symposium about XMRV.

Today we have three known retroviruses and XMRV turns out to be 'atrocious'. It appears to be involved in prostate cancer by men, the second most common cancer in men. He asked with a smile if we knew what the first was? ... Marriage.

How did they make the link between prostate cancer and XMRV?
Research in the area of genetic susceptibility to prostate cancer has revealed two potential genes but he essentially spoke about RNaseL:


RNase L turns out to be a candidate prostate cancer gene on chromosome 1q24-25 (HPC1)

=> XMRV is a human retrovirus and is similar to HIV and HTLV-1. It was first identified by Dr. Robert Silverman, in prostate cancer tissue of men with a specific genetic defect in their antiviral defense pathway. (http://www.wpinstitute.com/)

What is the link with ME/CFS?
RNase L is one promising marker that is consistent with an activated immune system in CFS.


The first studies of RNase L in individuals with CFS were initiated because the clinical symptoms associated with CFS could often be explained by a persistent viral infection or immune suppression, particularly in those patients who experience acute onset. Viral infection of cells results in the production and secretion of cytokines, including the interferons. Interferons control the way cells respond to a virus through a group of inter-related enzymes that comprise an antiviral defense pathway. This pathway is known as the 2',5'-oligoadenylate synthetase/RNase L pathway.

Antiviral pathway abnormalities

The status of the RNase L pathway is measured in humans by sampling peripheral blood mononuclear cells (lymphocytes). RNase L is the key enzyme of the antiviral pathway, and it is designed to degrade viral RNA. While RNase L is found in nearly all mammalian cells, it has to be "turned on" by a small molecule, 2-5A.

Binding of 2-5A to RNase L changes the enzyme from its inactive (latent) state to its active state.

Source: http://www.cfids.org/archives/2000rr/2000-rr1-article01.asp


Is prostate cancer an infectious disease?

Variants in:
- RNase L
- MSR1 (variants of the macrophage scavenger receptor 1 (MSR1) gene)
- and TLR4 (toll-like receptor 4 is a key innate immunity receptor that initiates an inflammatory response primarily against gram-negative bacteria)

associated with risk
- for infections in mammals
- prostate cancer in humans
  
XMRV is related to MLV


In mice, MLV and related viruses cause:
- immune defiency
- neurodegenerative diseases
- cancer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
His conclusion:
 
XMRV must be heterogenous.
 
Definition: heterogenous [ˌhɛtəˈrɒdʒɪnəs]

adj
(Life Sciences & Allied Applications / Biology) Biology Med not originating within the body; of foreign origin


He emphasized that XMRV was detected in stroma (human fluid) not tumor cells. Men who stimulated their prostate contained more viral antibodies to ENV (envelop or the cover of the virus) and infectious XMRV in their bodily fluids than men who didn't.
It seems important not to stress the tissue where XMRV is hiding?

http://www.nature.com/nrurol/journal/v7/n7/fig_tab/nrurol.2010.77_T2.html

Conclusion: This is impossible to be explained by contamination.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2739868/
XMRV is present in malignant prostatic epithelium and is associated with prostate cancer, especially high-grade tumors

He explained how he found antibodies with the help of his wife Dr Sandra Ruscetti, Head of the Retroviral Pathogenesis Section, Laboratory of Cancer Prevention. She never throws anything away, that's the reason why he's still married to her ...


Why does he think the negative studies are negative? 
 • XMRV is not truly associated with human disease;
 • The technique: everything is in the details;
  • unrecognized sequence details
  • geographical distribution (cfr HTLV)
 • Primates don't necessarily develop human diseases (cfr HIV)HTLV is asymptomatic in majority of individuals.
 • 5-8% lifetime risk
 • evidence for geographical distribution like Japan
 • adult T-cell leukemia
  • clonal malignancy of CD and T cells
  • long latency
  • immune deficiency
  • TAX and HBZ needed for transformation
 • inflammatory syndromes

How is XMRV identified?
 1. antibody detection
 2. PCR for viral genes
 3. FISH (Fluorescence in situ hybridization)
 4. integration into human tissue

Dr Ruscetti mentioned an interesting quote from Dr Judy Mikovits: "In chronic diseases viruses seldom come alone, and in ME/CFS many viruses may be implicated."

He referred to the article "War and Peace between microbes" if you like more information about it.

Summary

HIV-1 disrupts the homeostatic equilibrium between the host and coinfecting microbes, facilitating reactivation of persistent viruses and invasion by new viruses. These viruses usually accelerate HIV disease but occasionally create conditions detrimental for HIV-1. Understanding these phenomena may lead to anti-HIV-1 strategies that specifically target interactions between HIV-1 and coinfecting viruses.

http://www.cell.com/cell-host-microbe/abstract/S1931-3128(09)00354-0
 
 
Where are we now? Is there contamination?
 
http://www.retrovirology.com/content/7/1/112
 
The question remains:
 
1. the virus has spread through several labs as a cell lab contaminant
or
2. people are contaminated with a virus that originated from cancer research
or
... there is no contamination.

donderdag 9 juni 2011

Wat veranderde er?

De opkomst voor het XMRV-symposium in Brussel was bedroevend laag. Veel patienten blijken te ziek om zich te verplaatsen zelfs al kwamen topwetenschappers hun bevindingen over XMRV voorstellen.

De informatie was zeer degelijk. Vraagstukken, onderzoeksmethodes en conclusies werden gestructureerd gepresenteerd. Later poog ik een samenvatting te maken van de nota's.

Na afloop had ik de kans enkele woorden te wisselen met Dr Maureen Hanson en Dr Frank Ruscetti. Mijn vraag was welke informatie voor hen van belang is in het onderzoek. Ze waren redelijk unaniem.

"Wat veranderde er in je omgeving vlak voor jij ziek bent geworden?"

Heb je een huisdier gekregen?
Is er een nanny in huis gekomen?
Had je (wilde) muizen of andere knaagdieren in huis?
Heb je een vaccin gekregen?
Kreeg je een nieuwe vriend(in)?
Ben je verhuisd?
Ging je kind naar een andere kinderopvang?
Ben je naar een feest geweest?
Ben je op vakantie gegaan?
...

Denk er eens over na. We komen er later op terug.

donderdag 2 juni 2011

Dag 459 Twijfel

Ik probeer het weer eens zonder cortisone vandaag. De pijnlijke borstkast, keelpijn en 50 kilo onzichtbare kilo’s trekken me op de zetel. Angst voor de nevenwerkingen van dit straffe goedje doen me weer eens twijfelen.
Wat is wijsheid? Kiezen voor een pijnlijk leven vol uitputting en orgaanbeschadiging of eindelijk minder pijn en meer energie maar een paar jaar vroeger sterven met – een greep uit de mogelijkheden - kans op diabetes, botbreuken en 20 kilo extra?
Vanavond zal ik op mijn tandvlees zitten, megachagrijnig zijn en uiteindelijk een hekel aan alles en iedereen hebben. Dan zal ik weer snakken naar dat pilletje cortisone en begint de twijfel opnieuw.

Dag 458 Vooruitgang

Voor het eerst sinds lang voel ik me lekker. Mijn armen blijken weer functioneel, een niet te versmaden voordeel. De haardroger is geen marteltuig vandaag. Mijn ogen staan fris en helder. De huisarts is benieuwd naar de dosis hydrocortisone (20 mg ochtend en 10 mg namiddag) en DHEA (10mg).

Het blijkt een straffe hoeveelheid te zijn. Dat vermoedde ik al maar het werkt. Na een maand gebruik en 4 baxters (eiwitten, vitaminen en mineralen) in het dagziekenhuis gaat mijn gezondheid met sprongen vooruit. Vandaag voor het eerst sinds lang weer tot halfdrie ’s middags op de been kunnen blijven! Normaal gezien kom ik voor 16 uur mijn bed niet uit ... behalve om te eten.


De vlekken op mijn benen zijn inderdaad een vorm van vasculitis. Niet erg elegant maar het zou tijdelijk moeten zijn. Als ik de literatuur mag geloven, is het eigen aan systeemlupus. Dat heb je als ze je ziekte jarenlang negeren. Dan gaat alles flippen in je lijf. Aan wie mag ik de rekening presenteren? Aan de heren psychiaters van de referentiecentra?

Dag 457 Fibromyalgie

Weer twee nieuwe vlekken bijgekregen maar ze zijn minder extreem. Het is dus geen beest dat me gestoken heeft. Iemand geeft me een tip dat het wel eens vasculitis kan zijn. Dat lijkt de meest plausibele. De foto’s op internet vertonen verdacht veel gelijkenissen met mijn vlekken.


Meer info omtrent vasculitis bij lupus
http://www.lupus-medischepraktijk.nl/lmp_25.htm

Mijn cognitieve functies gaan er op vooruit. Ik blijf helder zolang ik niet beweeg. Het ziektegevoel is bijna volledig weg uit de borstkast en de fibromyalgiepijn verbetert ook. Gek dat een mens onbewust gewend kan worden aan pijn. Je bouwt mechanismes in om pijn te vermijden. Je zondert je af in stille ruimtes om niet geprikkeld te worden, je vermijdt aanrakingen, je pakt je kinderen niet meer vast of je vermijdt wilde spelletjes, je loopt in een boog om voorwerpen om je zeker niet te stoten, je vermijdt fel licht, ...
En dan als de pijn mindert, ontdek je dat je ze had. Gekke gewaarwording want vroeger had ik veel meer pijn. Al moet ik er bijzeggen dat het de hel was. Dank u cortisone en baxters.

Dr Daniel Wallace, een authoriteit in lupus, beweert dat fibromyalgie meer dan 40 verschillende oorzaken kan hebben. Het zou een samenspel zijn van humorale factoren, immuniteit, neurotransmitters en het autonome zenuwstelsel. Tot 40 virussen en bacterieën kunnen verantwoordelijk zijn. Lupus kan fibromyalgiepijn geven maar ook hypothyroï sme, Epstein-Barr of Lyme.

Info:

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0195147537/qid=1072338450/sr=1-3/ref=sr_1_3/104-0632271-7049504?v=glance&s=books

As in the previous volume, the authors provide a detailed, yet clear explanation of the disease. Fibromyalgia, they explain, is a form of chronic neuromuscular pain, a pain-amplification syndrome brought on by abnormal interactions between hormones, the immune system, neurotransmitters, and the autonomic nervous system. Sometimes the syndrome occurs spontaneously; in most cases, the authors write, it is associated with trauma, stress, such conditions as lupus and hypothyroidism, and over forty microbes, from hepatitis to Epstein-Barr to Lyme disease.

Dag 456 Symptomen van lupus

Maandag bestaat om bij te tanken van het weekend. Platte rust vandaag. Geen absurde griepreacties na mijn tuinfratsen van gisteren. Ik blijf helder maar het lichaam wil geen beweging, zoveel is duidelijk.

De cortisone begint na een maand gebruik zijn vruchten af te werpen. De ziekte lupus begint me te intrigeren. De klassieke omschrijving op de websites van patientenverenigingen spreken me niet onmiddellijk aan. Daarom ga ik op zoek naar verhalen van patienten. Eens zien of er daar overeenkomsten te vinden zijn. Lupus wordt een 1000-koppig monster genoemd. Het doet zich voor onder vele gedaantes.

Wat me opviel in de persoonlijke verhalen was het volgende:

- De bloedwaarden waren vaak in orde als de mensen zeer ziek waren en omgekeerd slecht als ze zich goed voelden. Dus als een internist zegt dat je geen lupus hebt, accepteer de diagnose niet, laat je bloed nog eens opnieuw prikken op een ander moment. Desnoods meerdere keren op een jaar.

- De ziekte begint vaak stilletjes rond de pubertijd met pijnlijke aften in de mond.

- Veel mensen hebben voor de ziekte zich manifesteert last van pijnlijke vingers als het koud is, ook wel Raynaud syndroom genoemd.

- Vrouwen kunnen ook last hebben van zweertjes aan de vagina.

- Mentale verwardheid, niet op je woorden kunnen komen, geen normaal gesprek meer kunnen voeren, moeite met zinnen vormen, structureren van een verhaal, ...

- Erg humeurig zijn

- Onverklaarbare pijnen (in voeten)

- Fibromyalgie

- Ligpijn

- Lupus-hoofdpijn die erg lijkt op migraine hoofdpijn

- Kan beginnen met vlagen van vermoeidheid tijdens pubertijd

- Wordt getriggerd door zwangerschap, een zware griep of een virusinfectie!

- Sommigen worden duidelijk ziek als ze zelfs een uur onder een TL-lamp hebben gezeten, anderen hebben geen last van licht of zon

- Rode vlek op wangen en/of top van neus komt wel eens voor

- Zicht kan aangetast worden (moeite om auto te rijden, te lezen)

- Extreme uitputting als de ziekte actief is

- Pijn in borstkast

- Gezwollen lymfeklieren

- Pijnlijke armen en bovenbenen

- Tintelingen in handen en voeten

- Evenwichtsstoornissen

- Krachtsverlies

- Coordinatieproblemen

- Haaruitval

- Lekkende darm

- Maagpijn, misselijkheid, overgeven

- Lage koorts of net heel hoge koorts

- Ijzertekort

- Vit D tekort

- Veel eiwit in de urine

- (Veel) spierafbraakweefsel in de urine

- Griepachtige symptomen bij opflakkering
- ...

Als ik dit lijstje bekijk, vraag ik me af hoeveel ME/CVS patienten zich hierin herkennen?

Aan alle vrouwen die ziek zijn geworden tijdens de zwangerschap, overweeg lupus!! 

Mijn eerste symptomen zijn begonnen op 31 maart 1984. Toen verscheen de vlinderuitslag op mijn gezicht na een fietstocht. We zijn 27 jaar later. Al die tijd zat de lupus af en toe in mijn bloeduitslagen en nooit hebben ze er iets met gedaan. Er moet een andere factor zijn die bepaalt dat je ziek bent van lupus want de waarden zijn door de jaren heen niet veranderd maar de toestand van mijn gezondheid is de regelmatige lezer inmiddels welbekend.

Wat zijn de bloedtesten:

RA test: normaal O - 20 : of wordt enkel ook vermeld als negatief of positief,

Waaler rose titratie is normaal van O-16 , indien positief wordt verdere titratie uitgevoerd en krijg je steeds een verdubbeling van de waardeuitdrukking dus 32, 64,128,256 enz...;

Wat betreft de sedimentatie die wordt soms in 2 waarden uitgedrukt, een eerste en een tweede uur. De normale waarden hangen ook samen met het geslacht en de leeftijd. Het eerste uur gaat van 0 - 10, het tweede van 0 - 20. Sommige labo's hebben ook veel hogere normale waarden dus daar moet je ook wel rekening mee houden. Als de sedimentatie hoog is, is er ontsteking.


Voor ANA wordt 80 als zwak positief of dubieus vermeld. Vanaf 160 wordt het als positief bekeken. Die waarden verdubbelen ook steeds, maar soms wordt het soms ook uitgedrukt in + dus staat er dan bv.3 + met als normale vermelding negatief.
 
In mijn geval flikkerde de waarde altijd tussen 0 en 80 en uitzonderlijk 160. Geen dramatische waarden dus wat de artsen blijkbaar op een dwaalspoor zetten. Na een maand cortisonegebruik echter is de pijn behoorlijk gedaald en lijkt er ballast van mijn schouders gevallen. Ik heb ook veel minder "ligneigingen". Een nieuwe start?

Dag 455 Vlekken

Negen ronde ronde vlekken op mijn onderbenen met een donkervlekje in het midden. Ze jeuken verschrikkelijk! Welk beest kan zo lelijk steken? Geen enkel insectenzalfje blijkt te werken.

Deze voormiddag in het tuincenter om de hoek een koffer vol buxusplantjes gekocht. Die ga ik in de grond steken als ik me beter voel. Desnoods potje per potje maar eerst komt oma aan de beurt. Ik bedoel een paar plantjes in haar tuin.

Gewapend met schup graaf ik tot ik duizel en bleek uitsla. Dat een mens zich zo slecht kan voelen van een ondiep putje te graven. Hopelijk overleven de plantjes de operatie. Oma stelt voor me terug te brengen naar huis. Ik aanvaard dankbaar het aanbod.

Dag 454 Superfood

Deze voormiddag samen eten gaan kopen met een vriendin. Dat is lang geleden en het valt mee. Tot voor kort lag ik nog te rusten op de bank op dit uur van de dag. Straks samen thee drinken en dan huiswaarts. Hubby is op cursus en het wordt dus wederom een lange dag.

De baxters met vitaminen, mineralen en eiwitten boosten mijn lijf alsof ik een stevige maaltijd met superfood achter de kiezen heb. Het geeft hoop voor de toekomst. Er schijnt weer extra licht aan het eind van de tunnel.

Volgende keer benadruk ik het nog eens aan de huisarts dat hij al zijn ME/CVS patienten aan de baxters moet hangen. Hopelijk dat ze vermoeidheid van de cel beter begrijpen met bijgaand document.


http://cancer-research.net/Fatigue.pdf

Dag 453 Asbak

Mijn wekelijks uitje naar het dagziekenhuis voor de baxters. Ik ben wat later dan gewoonlijk en alle stoelen zijn reeds bezet. De enige die beschikbaar blijkt, kan niet versteld worden tot ligstoel. De verpleegster stelt zelf voor een (zware)reserve stoel  te verzetten zodat ik mijn benen omhoog kan leggen.
Al snel ontdek ik waarom de stoel niet gebruikt werd, hij stond ooit in een rokerslokaal. Er zit niets anders op dan zes uur door te bijten, de lieve verpleegster heeft zoveel moeite voor me gedaan. Het gezelschap van de patienten compenseert de geur van de asbak waar ik inzit.

Dag 452 Hooiwagen

Vandaag een stijve nek en koorts aan het einde van de dag. Cognitief blijft het helder.  Geen dips meer op dat vlak. Ik wacht nu nog alleen nog op de invulling van de zwarte gaten van mijn geheugen van de afgelopen jaren en de heractivering van sommige onderdelen.

Tussen de regendruppels door begeef ik me naar de kapper. De assistente maakt er een puinhoop van ditmaal. Moet een mens zoveel betalen voor geklungel? Een forse dame met gezonde blos die aan de wasbak terloops je nek kraakt bij het insmeren van je povere haarbos met een welriekende kokoscrème.

Met een geknoopte driehoek in het blonde haar, een voorschort voor de brede heupen en een wit hemdje met korte mouwen die haar rozige vlezige bovenarmen beeld ik me haar in met een riek aan de hooiwagen. De haardroger komt te dicht bij mijn schedel, verschroeit mijn pijnlijke huid. Ze leest vast mijn gedachten.

Dag 451 Wereldvreemd

Gisteravond de dosis low dose naltrexone verhoogd met 0,25 mg oftewel 1 druppel. Een wandelende pyama bewoont dit huis. De grote spiegel in de inkom verraadt een verouderde schim. Een vriendin heeft gelijk, de ziekte heeft haar sporen achtergelaten. Al die dure specialisten zijn een pak rijker geworden, de ME/CVS wetenschap staat nog even ver, en wij patienten leveren in.


Er is één voordeel aan chronisch ziek zijn, het leven krijgt ondanks alles een veel ruimere dimensie. Zo krijg ik een email van een oude bekende die me vroeg hoe het me ging. We hadden elkaar al zeker 10 jaar niet meer gesproken. Na een korte schets van de situatie, ontving ik de wereldvreemde reactie dat “Hij blij was dat alles dus goed met me ging, ik een straffe madame was en dat ik nog veel fun in het leven moest blijven hebben.”

Kan ik niet meer genieten van het leven of heeft die kerel nu niets begrepen van het leven?