Google Website Translator Gadget

zondag 31 oktober 2010


Ziehier het resultaat van een stelling die ik postte op een ME forum 20 dagen geleden. Het kreeg 2135 views dus blijkt het een gegeerd onderwerp te zijn.

Wie gebruikt anti-depressiva om te genezen van ME/CVS?

11% wordt beter met anti-depressiva
57% het werkt niet
30% wil het niet nemen

De komende dagen hoop ik een samenvatting te maken van de reacties wat er werkt, wat niet, wat de verslavende resultaten zijn, de afkickverschijnselen, de redenen om er wel of niet met te starten alsook de namen van de medicatie.

Ik stelde deze vraag nadat ik onlangs was uitgekafferd - en de term is niet overdreven - door een bekende reumatoloog in het Antwerpse die me verweet dat ik niet wilde genezen omdat ik anti-depressiva weigerde. "Al zijn patienten genazen met anti-depressiva."
Daar had ik mijn vraagtekens bij. En terecht als ik de uitslag hierboven alsook de reacties in de poll mag lezen.

Vermits ik steeds overtuigd ben geweest dat een depressie niet aan de oorsprong lag van mijn ziekte, zie ik ook het nut niet in van een dergelijke behandeling. Zelfs niet met de uitleg van een fysieke depressie.
Integendeel, het was mijn blakend optimisme en levenslust dat me recht heeft gehouden. Morgen zou het wel beter gaan. Tot het licht uitging.

Dat een mens ongelukkig kan worden na jarenlang dag in dag uit uitgeput en echt ziek zijn, ontvangen worden op weerstand en een muur van ongeloof, is een gevolg. Niets in het leven bereidt je daarop voor.

Mijn stelling is echter tevens; het lichaam communiceert VIA de geest.


Men zegt steeds dat je geest je ziek maakt en dat negatief ingestelde mensen een slechtere prognose hebben maar de artsen en peuten trekken de redenering niet door.

Ik heb ervaren dat - en de reacties op de poll bevestigen het - een lichaam via de geest communiceert dat het in slechte staat is op een bepaald moment. Want zodra mensen een fysieke betere dag hebben, is het met hun mentale gezondheid recht evenredig beter gesteld.

Eigenlijk zou het een alarmbel moeten zijn in de ziekenhuizen en bij artsen. Doodzieke mensen die depressief denken, staan er gewoonweg slechter voor. Hun lichaam communiceert dat reeds via de geest dus.

Dag 263 Recovery

De koorts is weg, gezakt tot een 36, 4° ‘bij het opstaan. Geen kromgetrokken spieren meer. Ik sta terug recht. De stijve nek en brandende pijn in ruggegraat is bijna volledig weg.

Het ellendige ziektegevoel is verdwenen als een dief in de nacht. Het wordt niet meer zwart voor de ogen, geen gapende kloven meer in de aarde, geen deinende benen meer. De uitputting is omgezet in de klassieke vermoeidheid.

Ik ben geen gevaar meer op de weg. Alleen nog misselijk. Wat terug is gekomen zijn de tintelingen in de voeten en de pijn in de borstkast. Daar was ik toch van verlost sinds meerdere weken.

De steen in de keel blijft zitten en heb de indruk dat het niet meer mindert nu. De hoofdpijn is hardnekkig maar niet meer ondragelijk zoals gisteren.

Mijn hoofd werkt terug. Het wordt een klassieke dag. Voormiddag rustig lezen, ‘s middags slapen.

Ik ga de jongste ophalen in de nabewaking. Mijn neus en ogen prikken bij het binnenkomen. Verfgeur?

De temperatuur stijgt lichtjes tot 37,1°. Een graad meer dan gemiddeld. Ruim twee weken reeds.
De avond in bed doorgebracht. Wakker kunnen blijven tot na 22 uur. Wat een vooruitgang!