Google Website Translator Gadget

woensdag 27 oktober 2010

Dag 259 Ninja turtles

Wat een drukte deze voormiddag. Een overval op een bankkantoor verderop en alle uitvalswegen zijn afgesloten. Het geraas van de politiehelikopter, zenuwachtige blauwe uniformen en een massa ramptoeristen maken het plaatje volledig.


Wetende dat mijn batterijen het gemiddeld uithouden tot het middaguur en gedeeld door een aantal kilometers in de auto of meters in de benen, vervloek ik even de overvallers. Belangrijke tijd glijdt voorbij terwijl zij kat en muis spelen met de ninja turtles.

Hebzucht is de ondergang van de mens. Zij het op niveau van banditisme, corporate - of regeringsniveau. Hebzucht (winstbejag) wordt als oplossing tegen de crisis ingezet terwijl het er net de oorzaak van is. Hebzucht wordt als algemeen aanvaard middel ingezet om zwakkeren en tegenstanders uit de weg te ruimen.

Hubby zit loom met de tieners aan de brunch tafel. Om van een contrast te spreken. De ene telt zijn minuten, leeft als een boeddhist in het moment om het bewustzijn te openen. De ander is tevens een levensgenieter maar hoeft ervoor niet op zijn klok te kijken of naar zijn lichaam te luisteren. Het gaat vanzelf.

Een vriendje van de jongste komt spelen. Grote broer houdt een oogje in het zeil. De gebruikelijke siesta wordt verruild met een rustpauze in bed. Mama kan de stilte van de slaapkamer goed gebruiken. Time-out zone!


Lectuur:

De psychiater en psychotherapeut Stanislav Grof, die ooit ongeneeslijke zieke kankerpatiënten op hun dood voorbereidde door het oproepen van bijna-dood-achtige ervaringen (NDE) met LSD reageerde op de officiële afschaffing ervan:

In verband met ons succes-en efficientie-georiënteerde filosofie, zijn ouder worden en sterven niet geïntegreerde delen van het leven, maar een nederlaag en een pijnlijke herinnering aan onze grenzen in het beheersen van de natuur.

Ernstig zieke of stervende mensen in onze cultuur worden beschouwd, en zien zichzelf , als verliezers.


The psychiatrist and psychotherapist Stanislav Grof, who once prepared incurable cancer patients for their deaths by evoking near-death like experiences with LSD comments on this official suppression:

In connection with our success- and efficiency-oriented philosophy, aging and dying are not integrated parts of life, but a defeat and a painful reminder of our limits in controlling nature.

Dangerously ill or dying people in our culture are considered, and see themselves, as losers.

Dag 258 System error

De temperatuur is nog steeds 0,8C hoger dan de 36,1 die ik sinds maart dit jaar mag optekenen. Dat was de eerste duidelijke waarneming dat de neuraal therapie effect had op het bindweefsel, namelijk reguleren van de lichaamstemperatuur.


Mijn bloed veranderde enkel nog in dat van een reptiel bij een grote lichamelijke inspanning. Lekker koud tot een magere 35,4°C. Alleen stilliggen op een warme plek blijkt dan de oplossing, ver weg uit de zon om niet helemaal te verbranden bij de minste zonnestraal.

Zou de LDN mijn immuunsysteem wakkerschudden en/of iets gevonden hebben?

De afgelopen energieke dagen beginnen hun tol te eisen. Vandaag wordt terug platte rust maar ik voel me nog steeds niet ziek.

Het wordt me alsmaar duidelijker dat dit een neurologische aandoening is en dus de hersenen aantast. De software doet het niet meer naar behoren en vervolgens stuurt het foute signalen naar de hardware (organen) die op hun beurt verkeerd werken met de nodige dramatische gevolgen vandien.

Het lichaam recupereert echter wonderbaarlijk snel zodra de software terug werkt.

Het heeft geen zin oefentherapie op te leggen als het neurologisch niet werkt. Zoveel is me nu wel duidelijk met die LDN dezer dagen.

Maar zoals bij een computer waar de software het af laat weten, hebben we hier te maken met een virus, een worm, een trojaans paard, ...?


Info:

Gc-MAF injecties geneest 100% deelnemende kankerpatienten (40) en is genezende aanpak voor kanker?

zaterdag 22 november 2008 6:49 door kanker-actueel

Wekelijkse injecties met Gc-MAF een vitamine D verbindend eiwit werken zeer effectief (100% genezing bij totaal 40 kankerpatienten na resp. 4 tot 7 jaar) als vernietiging en bescherming tegen terugkeer van prostaatkanker, borstkanker en darmkanker blijkt uit drie los van elkaar staande studies. Is dit de genezende behandeling van kanker? In ieder geval zeer veelbelovend.

Het Gc-MAF, een vitamine D bindend glyco-protein (een molecule met een glucose - suiker - en eiwit component) werkt 100% effectief in het volledig vernietigen van kankercellen binnen een jaar maximaal en de kanker komt jaren later zelfs niet meer terug als dit wekelijks wordt gegeven al of niet na operatieve ingreep bij verschillende vormen van kanker.

Dat blijkt uit een aantal studies recent uitgevoerd door Japanse onderzoekers bij respectievelijk prostaatkanker, borstkanker en darmkanker. Maar ook andere studies wijzen uit volgens de Japanse onderzoekers dat Gc-MAF werkt bij zo goed als alle vormen van kanker, zelfs bij bloedkankersoorten als leukemie.

De kosten van deze aanpak bedragen gemiddeld $ 150,-- per injectie en gemiddeld heeft iemand zeg 35 wekelijkse inejcties nodig. Daarbij komen dan uiteraard nog wel de kosten van de artsen, ziekenhuisbezoek en het maken van scans enz.

Maar lijkt o.i. een betaalbare aanpak, zeker als je bedenkt dat er geen bijkomende kosten zijn voor bestrijden van infecties en andere bijwerkingen. En de kwaliteit van leven blijkt uitstekend van alle deelnemende kankerpatienten.

De complete remissies duurden in ieder geval 4 tot 7 jaar afhankelijk van de studieduur. Het effect van Gc-MAF blijkt 100% te zijn. Geen enkele deelnemende kankerpatient (40 totaal verdeeld over 3 studies) aan deze studies kreeg een terugkeer binnen resp. 4 tot 7 jaar van zijn of haar kanker. Ook werden er geen bijwerkingen vermeld. Verder bleken de kankerpatienten beschermd tegen verlaagde bloedwaarden en/of infecties.

Eerdere studies (al vanaf 1993 publiceren Japanse onderzoekers regelmatig over deze aanpak) hebben al aangetoond dat deze methode volledig veilig is. Citaat uit het abstract van de borstkankerstudie (the January 15 issue of the International Journal of Cancer. [International Journal Cancer.2008 January15; 122(2):461-7] ): Na 16-22 weken van injecties met Gc-MAF vielen de hoeveelheid NAGALASE enzymen (alpha-N-acetylgalactosaminidase) terug tot het niveau van een gezond mens, welke erop duidt dat de tumoren volledig zijn geëlimineerd, aldus de onderzoekers.

De behandeling was volledig succesvol...het werkte in 100% bij de 16 kankerpatienten uit de studie en er waren geen recidieven noch bijwerkingen over een periode van 4 jaar.

Lees verder over Gc-MAF injecties met abstracten van andere studies enz. onder:

http://www.kanker-actueel.nl/index.php?blz=on_re&id=13213

Deze behandeling wordt inmiddels ook bij ME-patienten toegepast. De eerste 10 (tien) inspuitingen gebeuren intraveneus, de volgende 10 intramusculair, telkens 1 x per week.
Kostprijs per spuit is op moment van schrijven 35 euro per inspuiting ipv 150 euro in 2008.
Men kan ten vroegste verbetering voelen na drie maanden gebruik.

U kan pogen de kosten in te brengen bij uw (zorg)verzekeraar maar zoals vaak, wat ze niet kennen en buiten de klassieke lijntjes valt, zullen ze niet willen vergoeden. Liever een langdurig zieke patient ... snap de logica, zoek de fout.

Psychotherapy versus spiritual therapy

Er staat een nieuw artikel onderaan de pagina "Aanbevolen literatuur":
Psychotherapy versus Spiritual therapy (English)

Indien nodig kan je de tekst copieren en plakken in Google Taalhulpmiddelen:
http://translate.google.be/?hl=&ie=UTF-8&text=&sl=en&tl=nl#ennl

Dan wordt ie online vertaald van Engels naar Nederlands

Een extract:

A dash of Yoruba ancestor worship and a dollop of Hindu kirtan to chase away an urbanite's midwinter blues? No more strange, I suppose, than lying prostrate on a leather couch and prattling on about one's toilet training, or free-associating about last night's dreams.


And arguably no less "scientific" either, if by "scientific" we mean "consistently proven to be effective." Every culture has developed its own ways and means to banish the inner demons that assail its members. Psychotherapy--underneath its high-gloss scientific veneer--may turn out to be a form of modern day shamanism, no better and no worse than shaking a rattle to clear one's aura, or burning effigies to exorcise offending spirits. ...

The goal of psychotherapy is more modest. It was founded on the assumption that by ferreting out the childhood causes of our present-day neurotic patterns of thought and behavior we would become free of them. Experience demonstrates, however, that merely understanding the origins of one's malaise intellectually is not enough. Understanding how I came to develop low self-esteem as a child, for example, will not magically make me feel better about myself as an adult.

Something more needs to be added to the equation--namely faith and intention…. Faith heals.

… The answer that the wisdom traditions give is counterintuitive. They tell us that we do not develop faith in ourselves by focusing on the self, its symptoms, and healing, as psychotherapy does. Just the opposite: we uplift ourselves by looking away from the self and its narrow orbit of concerns and toward the mysterious existence of the Other …