Google Website Translator Gadget

donderdag 2 juni 2011

Dag 457 Fibromyalgie

Weer twee nieuwe vlekken bijgekregen maar ze zijn minder extreem. Het is dus geen beest dat me gestoken heeft. Iemand geeft me een tip dat het wel eens vasculitis kan zijn. Dat lijkt de meest plausibele. De foto’s op internet vertonen verdacht veel gelijkenissen met mijn vlekken.


Meer info omtrent vasculitis bij lupus
http://www.lupus-medischepraktijk.nl/lmp_25.htm

Mijn cognitieve functies gaan er op vooruit. Ik blijf helder zolang ik niet beweeg. Het ziektegevoel is bijna volledig weg uit de borstkast en de fibromyalgiepijn verbetert ook. Gek dat een mens onbewust gewend kan worden aan pijn. Je bouwt mechanismes in om pijn te vermijden. Je zondert je af in stille ruimtes om niet geprikkeld te worden, je vermijdt aanrakingen, je pakt je kinderen niet meer vast of je vermijdt wilde spelletjes, je loopt in een boog om voorwerpen om je zeker niet te stoten, je vermijdt fel licht, ...
En dan als de pijn mindert, ontdek je dat je ze had. Gekke gewaarwording want vroeger had ik veel meer pijn. Al moet ik er bijzeggen dat het de hel was. Dank u cortisone en baxters.

Dr Daniel Wallace, een authoriteit in lupus, beweert dat fibromyalgie meer dan 40 verschillende oorzaken kan hebben. Het zou een samenspel zijn van humorale factoren, immuniteit, neurotransmitters en het autonome zenuwstelsel. Tot 40 virussen en bacterieën kunnen verantwoordelijk zijn. Lupus kan fibromyalgiepijn geven maar ook hypothyroï sme, Epstein-Barr of Lyme.

Info:

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0195147537/qid=1072338450/sr=1-3/ref=sr_1_3/104-0632271-7049504?v=glance&s=books

As in the previous volume, the authors provide a detailed, yet clear explanation of the disease. Fibromyalgia, they explain, is a form of chronic neuromuscular pain, a pain-amplification syndrome brought on by abnormal interactions between hormones, the immune system, neurotransmitters, and the autonomic nervous system. Sometimes the syndrome occurs spontaneously; in most cases, the authors write, it is associated with trauma, stress, such conditions as lupus and hypothyroidism, and over forty microbes, from hepatitis to Epstein-Barr to Lyme disease.

Geen opmerkingen: