Google Website Translator Gadget

zondag 2 januari 2011

Dag 324 Zoet

Mijn hersenen zakken weer in als een pudding in de hersenpan. Ik kan me hoe langer hoe minder concentreren. De dyslexie is terug. Een stoomketel in mijn oren en een olifant op mijn borstkast. Teveel gevergd van mijn kunnen gisteren. Maar wat proefde die zuivere lucht zoet!


Info:

De theorie dat migraine primair een bloedvatziekte is, is door veel wetenschappers verlaten. Zij zoeken de oorsprong van migraine in het autonome zenuwstelsel.

Onderzoekers vonden tussen de hoofdpijnaanvallen een verminderde energiereserve in de stofwisselingsorgaantjes van de hersenen. Daardoor reageren de hersenen feller op prikkels en treedt gewenning minder makkelijk op.

Ook komt er minder magnesium in het hersenweefsel voor. Recente gegevens wijzen bij migrainepatiënten op een verhoogde pijngevoeligheid van de ingewanden.

Hieruit leiden sommige onderzoekers af dat een stoornis in de neurotransmitters, de chemische boodschappers in onze hersenen, de oorzaak vormt. Deze boodschappers spelen in het menselijk lichaam een heel belangrijke rol. Ze geven zenuwprikkels van cel tot cel door en zenden ook informatie naar de bloedvaten.

Bron: http://people.zeelandnet.nl/vdwindt/migraine/mysterie.htm

Geen opmerkingen: