Google Website Translator Gadget

zondag 2 januari 2011

Dag 322 Vergeetput

De eerste tekenen van verval laten zich merken. Ik heb het 9 dagen redelijk gehad. Daarin duidelijk meerdere momenten waarin de batterijen van hoop zich hebben kunnen opladen.


Volgende keer vraag ik iemand me te filmen want ME/CVS is een vergeetput. Je weet niet meer hoe het voelt om te leven.

Info:

Zenuwsignaal is geluidsgolf.

Kan het zijn dat twee Nobelprijswinnaars en de hele biologische wetenschap 55 jaar lang verkeerd hebben begrepen waar zenuwsignalen uit bestaan?

Oude theorie: spanningsverschil geeft signaal.

Volgens twee onderzoekers aan de Universiteit van Kopenhagen zijn zenuwimpulsen geen electrische signalen maar geluidsgolven die zich via het zenuwstelsel voortplanten. Met deze theorie wordt de verdovende werking van narcose voor het eerst verklaard.

Een controversiéle theorie misschien maar na aanvankelijke scepsis nemen steeds meer artsen en biologen haar serieus. In alle studieboeken staat dat zenuwen communiceren door een elektrisch spanningsverschil dat zich door de zenuwen voortplant. Tot deze conclusie kwamen de Britse artsen Alan Lloyd Hodgkin en Andrew F. Huxley al in 1952.

Hun ontdekking gaf toen eindelijk een verklaring voor een van de elementaire fysiologische mechanismen bij mens en dier. Toch zijn er sinds de doorbraak problemen met dit Hodgkin Huxley model, en wetenschappers zijn voortdurend bezig om de theorie zo aan te passen dat deze overeenkomt met hun eigen onderzoeksresultaten.

Nu beweren de fysici Thomas Heimburg en Andrew Jackson ronduit dat de theorie niet klopt. De electrische signalen zouden geen boodschappen sturen, ze zijn slechts een bijproduct van het echte zenuwsignaal, een geluidsgolf.

Geen opmerkingen: