Google Website Translator Gadget

woensdag 22 december 2010

Dag 310 Geen verzet

Recuperatie van de overdaad maar niet grieperig ziek. Luisteren naar het lichaam dat traagheid wil. Ik verzet me er niet tegen want leven doet ook geen pijn meer zoals vroeger. We brengen de dag liggend in bed door.


Info:

De Duitse patholoog Rudolf Virchow (1821 – 1902) heeft een radicale verandering in het medisch denken teweeg gebracht. Virchow stelde dat ziekte veroorzaakt zou worden door verstoringen in de structuur en de werking van cellen.

De cel als kleinste en min of meer zelfstandig onderdeel van het menselijk lichaam kwam in het medisch denken en handelen centraal te staan. De cel is dan ook sinds ongeveer 1858 het belangrijkste doel van het regulier medisch onderzoek en handelen binnen de Westerse geneeskunde zoals die wordt onderwezen op de universiteiten.

Dit heeft positieve resultaten gehad, maar tegelijkertijd heeft men de totaliteit van het menselijk lichaam uit het oog verloren.

Hoewel de cellen de basiseenheden van het leven zijn - die enerzijds zichzelf in stand houden door te groeien en op tijd te delen en anderzijds 'weet hebben' van en in relatie staan tot hun omgeving - is de mens oneindig veel meer dan een verzameling cellen.

Dat 'veel meer' wordt vooral bepaald door het weefsel dat de cellen met elkaar verbindt. Dit verbindende weefsel, of liever gezegd bindweefsel, wordt tegenwoordig aangeduid als Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS).

Het is in ons hele lichaam aanwezig en omvat ongeveer 60-70% van het totale menselijk weefsel. In volume is het circa 3 maal dat van het bloed, wat dus wil zeggen zo'n 18 liter. In feite is het dus het grootste orgaan.

Geen opmerkingen: