Google Website Translator Gadget

maandag 9 mei 2011

Vergif op straat

Enkele weken geleden was er onderstaand tafereel. Twee marsmannetjes spoten zwaar vergif op de openbare weg met toestemming van de overheid.
De gewone burger in het bushok, een passerende fietser, moeders met kinderen, ... Ze stonden er niet eens bij stil dat dit produkt hun gezondheid acuut en chronisch aantast.

De twee heren waren zo aardig om foto's te laten nemen van het produkt dat ze aan het verstuiven waren aan de bushalte.Glyfosaat is de meest verkochte onkruidverdelger ter wereld en door de fabricanten gepromoot als zogenaamd onschuldig. De omzet bedroeg in 2000 niet minder dan 3 miljard dollar. De winstmarges  bedragen nog meer dan 40 procent. Er is al veel inkt gevloeid over dit produkt en de fabrikant propageert glyfosaat als milieuvriendelijk en toxicologisch veilig.

De Europese Commisie schreef in 2009 het volgende:

Glyphosate prices in the EU have raised from June 2007 to May 2008, both for generics, which more than doubled, and for ROUNDUP (trademark of the most important Community producer) which tripled. This corresponds to a 15% increase of annual spending by farmers for plant protection products for the EC. EU prices remain high, even in August and September 2008.


ii. This price increase is due to the scarcity of glyphosate in the EU and the increase in the global demand of glyphosate –the latter is to a large extent due to the continuing increase of glyphosate resistant genetically modified crops.

De marges zullen inmiddels dus wat hoger liggen. Glysofaat is het kip met het gouden ei.

Enkele kritische feiten:

Glyfosaat is een breedspectrum onkruidbestrijdingsmiddel dat wereldwijd in gebruik is als uitroeier van ongewenste planten, zowel in de landbouw- als de niet-landbouwsector.

Glyfosaat-bevattende producten zijn acuut giftig voor dieren, inclusief de mens. Bewijs hierboven, ze pakken zich in als marsmannetjes om het te verspreiden. De commerciële versies zijn giftiger dan de pure glysofaat.

Als je zelfmoordneigingen hebt, volstaat het een kopje in te slikken. Een pijnlijke dood is gegarandeerd. Je longen zullen volbloeden, je maag en slokdarm zullen verbranden, ...

Als je het goedje aanraakt met je blote handen, zullen ze branden gedurende 2 maanden. Riskeer je in je ogen te wrijven, zit je met dikke oogleden gedurende twee weken.

Inademen is minstens erg even dan inslikken. Moeilijk ademen, slecht slikken, trager bewegen, gewichtsverlies, misselijkheid, diarrhee, aantasting van het zenuwstelsel, brandende luchtpijp, kans op miskraam, ...
Je zal maar net zwanger aan de bushalte hebben gestaan die ochtend toen die kerels dat produkt kwamen verstuiven ...

Gebruik je het regelmatig, heb je kans op blijvend oogletsel. Hoezo, een onschuldig produkt?
Dat goedje zit overal

Het vergiftigt je basisvoedsel zoals brood en pasta (alles op basis van tarwe) want het analyseren van de residuen van glyfosaat is 'over het algemeen arbeidsintensief, ingewikkeld en duur' en gebruik wordt dus niet aan banden gelegd.

De overheid neemt dit niet standaard op in haar controle naar residuen van bestrijdingsmiddelen in voedsel. De enige beschikbare informatie over voedselbesmetting komt van wetenschappelijk onderzoek.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft reeds gemeld dat ze te hoge waarden heeft aangetroffen in tarwe als gevolg van bespuiting met glysofaat voor de oogst om de korrels te drogen. Tarwezetmelen bevatten twee tot vier keer meer glyfosaat dan de tarwekorrel. Deze residuen verdwijnen niet bij het bakken.

Glysofaat beschadigt sommige wilde planten tot 100 x sterker dan anderen en het produkt is onderhevig aan ongewilde verwaaiiing of drift. Men vindt het tot 800 meter van waar het gespoten is. Modellen hebben aangetoond dat sproeiers gemonteerd op traktoren standaard planten (en dus menselijke systemen) tot op 80 meter kapot maken.

Het produkt wordt geacht zich stevig te binden aan de meeste grondsoorten en men kan uit ervaring afleiden dat het sterk verontreinigend werkt op de bodem en het water. Het lijkt soms erg mobiel te zijn. Vijverslib houdt het produkt langer vast.

Insecten, regenwormen, spinnen, rivierkreeften, vissen, muizen, vogels, ... hun aantallen dalen drastisch zodra het goedje in hun buurt komt.

Als breedwerkend plantendodend bestrijdingsmiddel, heeft glyfosaat een sterk acuut giftig effect op de meeste plantensoorten. Het bedreigt rechtstreeks de zaadkwaliteit en de stikstofbinding. Dat laatste is net wat een plant doet, stikstof opnemen. Ze maken belangrijke netwerken kapot die de plant helpen voedingsstoffen op te nemen. De planten worden gevoeliger voor ziektes.

Bron: http://home.wanadoo.nl/natuurverrijking/publicaties/roundupfeiten_txt_ned.htm


Meer info over de gevolgen van pesticiden op een immuunsysteem:
http://www.aerotoxic.org/download/docs/reports_and_evidence/Professor%20Hooper%20-%20Aerotoxic%20Syndrome.pdf


Guts, Brains & Gulf Veterans, Malcolm Hooper, University of Sunderland UK

Profile of Patients with Chemical Injury and Sensitivity

Geen opmerkingen: