Google Website Translator Gadget

zondag 8 mei 2011

Pfeiffer virus betrokken in 81% van de CVS gevallen

http://www.treatmentcenterforcfs.com/documents/Dr.A.MartinLerner-An-update-on-the-management-of-glandular-fever-IM.pdf

Het Epstein Barr virus (EBV) verantwoordelijk voor de bekende "kusjesziekte" is niet zo onschuldig als het lijkt. Vooral tieners tussen 15 en 25, blijken de zwakste groep. Jonge kinderen daarentegen hebben er het minste last van. Maar goed nieuws, de eerste officiële studie die bewijst dat je chronische Pfeiffer kan genezen!

Een karakteristiek van mononucleosis is een zachtgrijze vochtige ontsteking van de pharynx of het gedeelte dat achter je amandelen zit. Een allesoverheersende uitputting, lichte koorts, duidelijk opgezwollen klieren zijn vaak de eerste symptomen. Bij nader onderzoek komen een vergrote milt en afwijkende bloedwaarden naar boven.

EBV repliceert zich in speeksel alsook en T en B lymfocyten. Dat is ook de reden waarom je het reeds kan overkrijgen door een natte zoen, niesbui maar ook seksueel contact of bloedtransfusie. Het virus behoort tot de herpesfamilie.

Dit virus is verantwoordelijk voor een hoog aantal zieken en bijhorende complicaties. Uit het laatste onderzoek van Dr A Martin Lerner gepubliceerd eind 2010, zou het zelfs om 81% van de CVS gevallen gaan. Een eenduidige behandeling is er niet. In complexe gevallen met luchtwegenobstructie geeft men al eens corticoiden maar deze combinatie (EBV) is niet zo geslaagd.

Er zijn gevallen bekend van patienten die leden aan een immuunziekte en behandeld werden met cortisone. Toch overleden ze ondanks perfecte bloedwaarden. Bij autopsie bleek een "oude" EBV infectie de oorzaak te zijn.
http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/48/11/1462.full

Hoshino et al hebben bewezen dat valacyclovir de meest efficiente behandeling is als de patient niet herbesmet wordt.

EBV VCA IgM is positief een maand na besmetting en verdwijnt na 6-12 maanden
EBV VCA IgG zijn antilichamen die je hebt aangemaakt na de ziekte

Valacyclovir is een anti-viraal medicijn dat wordt verwerkt via je darmen en lever. Dan wordt het verspreid naar je o.a. het blaasjesvocht, het vocht van de ogen, het hersenvocht. Het wordt na enkele uren geëlimineerd via de urine. Het medicijn wordt gegeven volgens lichaamsgewicht en reageert beter als je het inneemt na de maaltijd. Belangrijk is voldoende vocht in te nemen, reken een gemiddelde van 8 glazen water per dag om neurotoxische reacties te vermijden.

Protocol:
De standaarddosis is 1 g per 70 k om de zes uur (14,3 mg/k). Alcoholintolerantie is een klassiek symptoom voor de ziekte dus wordt ten stelligste afgeraden tijdens de behandeling. Beweging en activiteit wordt ook afgeraden tot men niveau 7 op de schaal van energie (= wakker van 7am tot 9 pm, lichte kantoortaak + licht huishouden) haalt.
Een Herxheimer kan optreden maar is een goed teken. Er zullen geen veranderingen in het bloedbeeld optreden. Dit kan 2-6 weken aanhouden.

Na 5-6 maanden zal de energiescore stijgen. Zodra men score 8 (volledige werkweek, geen dutjes, enkele sociale activiteiten) op de energieschaal haalt, wordt de dosis verlaagd tot 1 à 2 gr per dag en dan een 6-12 weken voortgezet. Dan stopt de behandeling.
Een 20% van de patienten vereist voortzetting van de medicatie om herval te voorkomen.

De kost van de behandeling is 53 dollar per dag of 1600 dollar per maand.

Evidence based medicine willen ze die (controle-)artsen? Je hoeft het maar af te printen!

http://www.treatmentcenterforcfs.com/documents/Dr.A.MartinLerner-An-update-on-the-management-of-glandular-fever-IM.pdf

Contactpersoon voor je arts:

Prof A Martin Lerner
32804 Pierce Rd
Beverley Hills, MI 48025
USA
amartinlerner@yahoo.com
Tel + 1 248 540 9866
Fax + 1 248 540 0139

Geen opmerkingen: