Google Website Translator Gadget

donderdag 22 december 2011

How high are your Epstein Barr titers?Uittreksel: Hoge titers van anti-VCA IgG en anti-EA IgG, kunnen indiatief zijn voor verhoogde EBV replicatie of reactivatie.


Extract: High titers of anti-VCA IgG and anti-EA IgG, can be indicative of increased EBV reactivation and replication.

Geen opmerkingen: