Google Website Translator Gadget

donderdag 27 januari 2011

Oudere chirurgen lopen vaker met suïcidegedachten rond


20 januari 2011

Zestien procent van de Amerikaanse chirurgen ouder dan 45 jaar loopt met zelfmoordgedachten rond. Het beroep blijkt een bijkomende risicofactor, zo leert ons een onderzoek waarvan de resultaten in de Archives of Surgery verschenen.

In vergelijking met andere beroepsgroepen en met de algemene bevolking plegen Amerikaanse artsen vaker zelfmoord. Nochtans komt depressie, een belangrijke risicofactor voor zelfdoding, bij artsen niet vaker voor. Dus moest de oorzaak elders worden gezocht, zoals in de toegang tot letale geneesmiddelen of burn-out.
Maar dat was nauwelijks onderzocht, stelden onderzoekers van de Mayo Clinic, de Johns Hopkins University, de Winchester Surgical Clinic maar ook het American College of Surgeons en het Washington Physicians Health Program van de University of Washington vast. Ze gingen dan maar zelf aan de slag en stuurden de 25.000 leden van het American College of Surgeons een vragenlijst waarin ze peilden naar zelfmoordgedachten, mentale stress en het gebruik van geestelijke gezondheidszorg.

Bijna 8.000 chirurgen stuurden de vragenlijst terug. Zestien procent (501 respondenten) gaf aan in het jaar dat de bevraging voorafging aan zelfmoord te hebben gedacht. Bij de artsen jonger van 45 jaar kwamen suïcidegedachten niet vaker voor dan in de algemene bevolking. Anders was het gesteld bij de 45-plussers: zij hadden anderhalf tot drie keer meer zelfmoordgedachten. Depressie en burnout kwamen als belangrijkste risicofactoren naar voor. Maar ook recente ernstige medische missers dreven chirurgen vaker tot zelfmoordgedachten.

Dat slechts een kwart van deze artsen de stap naar hulpverlening zette, was voorspelbaar. Ook het argument dat ze geen hulp zochten voor psychische klachten uit angst voor een beroepsverbod, zal niemand verwonderen. Van de 460 chirurgen die het jaar dat de peiling voorafging antidepressiva gebruikten, schreef 9% de medicatie zelf voor en klopte 7,5% hiervoor aan bij een collega. De conclusies die de onderzoekers uit de bevraging trekken zijn duidelijk: de stress onder chirurgen moet naar omlaag en er moet worden voor gezorgd dat ze de weg vinden naar de gespecialiseerde hulplening.

AdM

Archives of Surgery 2011;146(1):54-62. doi:10.1001/archsurg.2010.292. Suicidal Ideation Among American Surgeons


Botte moraal van het verhaal:
Blijf weg van een chirurg boven de 45 jaar, 16% zal niet toegeven dat hij zelf medische hulp nodig heeft.

Geen opmerkingen: